Projektas

UAB „Logibaltika“ – nuolat auganti krovinių pervežimo ir ekspedijavimo paslaugų įmonė, įkurta 1997 m. Veiklą „Logibaltika“ prieš du dešimtmečius pradėjo nuo krovinių ekspedijavimo paslaugų. Šiandien įmonė taip pat teikia krovinių gabenimo nuosavu transportu paslaugas, konsultuoja klientus, siūlydama profesionalius logistikos sprendimus. Įmonė klientų pasitikėjimą įgijo vadovaudamasi taisykle – laikytis įsipareigojimų jiems. Toks bendradarbiavimas leido išplėsti veiklos geografiją. Dabar mūsų maršrutai driekiasi per visą Europą, Rusiją, Kazachstaną.

Siekdami dar labiau didinti įmonės eksportą norime išplėsti įmonės paslaugas ir kitose šalyse. Numatyti tikslai yra išlaikyti esamas pozicijas dabartinėse užsienio rinkose, praplėsti kaimyninių šalių rinkas, bei įsilieti į naujas rinkas. Tam tikslui įmonė planuoja sudalyvauti tarptautinėse parodose siekiant kokybiškai pristatyti teikiamas paslaugas. Įmonė pasinaudodama ES finansinę paramą planuoja sudalyvauti 7 parodose, kuriose stiprinsime įmonės įvaizdį tarptautiniame lygmenyje. Projektas prisidėtų prie teigiamo įmonės įvaizdžio formavimo ir atvertų galimybes bendradarbiavimo plėtrai užsienio rinkose bei pritraukti investicijas į Lietuvą. 

PLAČIAU APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0421

Projekto pavadinimas: „UAB “Logibaltika ”eksporto rinkų plėtra“

Priemonė - pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-11-08 iki 2018-06-01

Skirta finansavimo suma: 37.979 EUR

 

 

UAB „Logibaltika" įgyvendina dar vieną ES lėšomis finansuojamą projektą. Projekte numatyti tikslai yra išlaikyti esamas pozicijas užsienio rinkose, praplėsti kaimyninių šalių rinkas, bei įsilieti į naujas rinkas. Tam tikslui įmonė planuoja sudalyvauti tarptautinės parodose siekiant kokybiškai pristatyti teikiamas paslaugas. Pasinaudodami šiuo projekto užtikrintume įmonės tarptautiškumą bei konkurencingumą užsienyje. Tai suteiktų puikias galimybės didinti įmonės našumą, papildomai įdarbinti naujų darbuotojų bei kelti įmonės bei šalies ekonominį lygį. Projekto metu planuojama sudalyvauti 7 parodose, kuriose stiprinsime įmonės įvaizdį tarptautiniame lygmenyje.

 

PLAČIAU APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr.  03.2.1-LVPA-K-801-05-0330

Projekto pavadinimas: UAB "Logibaltika" eksporto didinimas

Priemonė - pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-08-09 iki 2020-06-08

Skirta finansavimo suma: 36 384 EUR