ES Projektai

UAB „Logibaltika“ – nuolat auganti krovinių pervežimo ir ekspedijavimo paslaugų įmonė, įkurta 1997 m. Veiklą „Logibaltika“ prieš du dešimtmečius pradėjo nuo krovinių ekspedijavimo paslaugų. Šiandien įmonė taip pat teikia krovinių gabenimo nuosavu transportu paslaugas, konsultuoja klientus, siūlydama profesionalius logistikos sprendimus. Įmonė klientų pasitikėjimą įgijo vadovaudamasi taisykle – laikytis įsipareigojimų jiems. Toks bendradarbiavimas leido išplėsti veiklos geografiją. Dabar mūsų maršrutai driekiasi per visą Europą, Rusiją, Kazachstaną.

Siekdami dar labiau didinti įmonės eksportą norime išplėsti įmonės paslaugas ir kitose šalyse. Numatyti tikslai yra išlaikyti esamas pozicijas dabartinėse užsienio rinkose, praplėsti kaimyninių šalių rinkas, bei įsilieti į naujas rinkas. Tam tikslui įmonė planuoja sudalyvauti tarptautinėse parodose siekiant kokybiškai pristatyti teikiamas paslaugas. Įmonė pasinaudodama ES finansinę paramą planuoja sudalyvauti 7 parodose, kuriose stiprinsime įmonės įvaizdį tarptautiniame lygmenyje. Projektas prisidėtų prie teigiamo įmonės įvaizdžio formavimo ir atvertų galimybes bendradarbiavimo plėtrai užsienio rinkose bei pritraukti investicijas į Lietuvą. 

PLAČIAU APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0421

Projekto pavadinimas: „UAB “Logibaltika ”eksporto rinkų plėtra“

Priemonė - pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-11-08 iki 2018-06-01

Skirta finansavimo suma: 37.979 EUR

 

 

UAB „Logibaltika" įgyvendina dar vieną ES lėšomis finansuojamą projektą. Projekte numatyti tikslai yra išlaikyti esamas pozicijas užsienio rinkose, praplėsti kaimyninių šalių rinkas, bei įsilieti į naujas rinkas. Tam tikslui įmonė planuoja sudalyvauti tarptautinės parodose siekiant kokybiškai pristatyti teikiamas paslaugas. Pasinaudodami šiuo projekto užtikrintume įmonės tarptautiškumą bei konkurencingumą užsienyje. Tai suteiktų puikias galimybės didinti įmonės našumą, papildomai įdarbinti naujų darbuotojų bei kelti įmonės bei šalies ekonominį lygį. Projekto metu planuojama sudalyvauti 7 parodose, kuriose stiprinsime įmonės įvaizdį tarptautiniame lygmenyje.

 

PLAČIAU APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr.  03.2.1-LVPA-K-801-05-0330

Projekto pavadinimas: UAB "Logibaltika" eksporto didinimas

Priemonė - pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-08-09 iki 2020-06-08

Skirta finansavimo suma: 36 384 EUR

.

.

Projektas- E.komercijos modelio diegimas UAB "Logibaltika"                     

UAB "Logibaltika" pagrindinė veikla krovinių gabenimas įmonės transportu ir ekspedicinės veiklos paslaugos. Įmonės eksportuojamos paslaugos sudaro 68 % nuo visų pardavimų. Siekdami labiau padidinti įmonės eksportą norime išplėsti įmonės paslaugas ir kitose šalyse. Susidūrus su pasauline COVID-19 pandemija kaip ir daugelis įmonių UAB „Logibaltika“ turėjo įvertinti naujas pardavimo galimybes siekiant saugiai parduoti įmonės gaminamus produktus rinkoje. Siekiant sumažinti tiesioginio kontakto susitikimų skaičių nuspręsta įsidiegti elektroninės prekybos platformą. Įmonė šio projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas, bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.
Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ kvietimą. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:
Projekto numeris: Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1646
Projekto pavadinimas: E.komercijos modelio diegimas UAB "Logibaltika"
Priemonė - 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-02-07 iki 2023-02-07
Skirta finansavimo suma: 50.000,00 EUR